Prach je s námi všude

05.11.2012 19:58

Prach je s námi všude

Prach jako takový vzniká drcením pevných hmot a jeho částice mohou mít různý tvar a velikost. Částice polétavého prachu jsou tak jemné, že se jen pomalu usazují nebo se neusazují vůbec. Přitom asi 40 až 50 % prachových částic o velikosti 0,02 mm se zadržuje v našich nosech a horních cestách dýchacích. Převážná většina částic větších než 0,005 mm neprojde do dolních částí dýchacích cest, tj. do průdušek a plicních sklípků. Do dolních částí dýchacích cest pronikají až nejmenší částice, tzv. respirabilní prach.

Účinek prachu na lidský organismus  je závislý na jeho fyzikálních, chemických a biologických vlastnostech, na množství prachu v ovzduší a tělesné namáhavosti práce i všech dalších činností. Prachové částice mohou na organismus nepříznivě působit.

 A jaké druhy prachu vlastně máme?

Prach převážně s účinkem fibrogením, tj. vedoucím k nadměrnému obsahu vaziva v určitém orgánu a následně k poruše jeho tkání a funkcí. Vzniká tak, např. plicní onemocnění silikózou, která je důsledkem práce v prašném prostředí dolů, sléváren a keramických dílen. Při práci s materiály obsahující  azbest se vyskytuje azbestóza.

Prach  bez  fibrogenního  účinku s výrazným dráždivým působením vzniká při práci s některými rostlinnými produkty, jako je např. bavlna, len, konopí,  juta , dřevo.  Dále při práci s peřím, srstí, vápnem, čedičovými  a  skleněnými  vlákny.

Minerální vláknitý prach s možným karcinogenním účinkem svou chemickou podstatou, tvarem či velikostí může způsobovat nádorová onemocnění. Vlákna mají obvykle  průměr  menší než 0,003 mm, minimální délku 0,005 mm a poměr délky k průměru je větší než 1 : 3. Tyto znaky mají hlavně částice azbestu, ale některá minerální či skelná vlákna, používaná ke speciálním účelům.

Prach toxický obsahují některé těžké kovy, chemické látky apod.

Prach vyvolávající alergie obsahují prachy původu organického ( pyly, různé rostlinné prachy a atd.) i anorganického (některé kovy, jejich sloučeniny atd.)

Nezbývá než čistit, čistit, čistit a proto volejte a nemusíte ztrácet čas.

 

  • Zdroj: časopis úklid a čištění